Prostory UMŠ jsou členěny na tři třídy: Dešťová a Slunečná třída je určena pro 24 dětí, Duhová třída pro 13 dětí – celková kapacita je stanovena na 61 dětí. Dešťová a Slunečná třída jsou třídy heterogenní, Duhová třída je třídou homogenní, složena pouze z dětí s povinnou předškolní docházkou.

UMŠ se nachází v klidné části města, v přízemí budovy vysokoškolských kolejí Univerzity Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně (bývalé Baťovy internáty). V zrekonstruovaných přízemních prostorách budovy jsou umístěny dvě třídy, jídelna a herna – ta slouží i jako prostor pro spánek a odpočinek dětí a jedna menší třída, která není členěná. Mateřská škola má dva vchody, hlavní vchod slouží pro vstup do šaten třídy Slunečné, Dešťové a do jídelny-výdejny. Do třídy Duhové se vchází separátním vstupem přes vchod do vysokoškolských kolejí. Součástí MŠ je také výdejna stravy s kapacitou 61 strávníků.

Před budovou se nachází venkovní hrací plocha s pískovištěm, která je moderně a účelně vybavena. Hřiště a budova UMŠ je dělena pozemní komunikací. Dětské hřiště je uzamykatelné a slouží pro potřeby UMŠ. Dále využíváme zahradní plochy navazující na plochu hřiště, kde pěstujeme zeleninu a bylinky. Plocha zahrady/hřiště je taktéž oplocena a uzamykatelná. 

Co se týče sportovního využití, je UMŠ dobře situována. V blízkém okolí UMŠ se nachází park, atletický stadion, plavecký bazén, zimní stadion, lezecká stěna, badmintonová a tenisová hala a v neposlední řadě les. Vzhledem k příznivé poloze UMŠ (na kopci u lesa, vedle sportovišť) hojně využíváme možnosti blízkého okolí jako vhodné podmínky ke vzdělávání. 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
 1 => 'o-skole',
)
File::prostory-a-okoli-skoly.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/www/www/_main.php',
 1 => '/www/www/o-skole/_main.php',
 2 => '/www/www/+head.php',
 3 => '/www/www/+header.php',
 4 => '/www/www/o-skole/_prostory-a-okoli-skoly.php',
 5 => '/www/www/o-skole/prostory-a-okoli-skoly.php',
 6 => '/www/www/o-skole/+menu.php',
 7 => '/www/www/+footer.php',
 8 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 11

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 1
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	SELECT *
	FROM menu_type
	WHERE id = 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.link as dir_link,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'prostory-a-okoli-skoly'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM block
	WHERE menu_id = 8
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__