Prožitkem za poznáním

Univerzitní mateřská škola Qočna

 Univerzitní mateřská škola Qočna (dále UMŠ) je mateřskou školou, jejíž zřizovatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Vznikla s podporou ESF a od roku 2011 působí jako soukromá firemní mateřská škola (od roku 2013 je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob).

Primárně je UMŠ určena pro děti zaměstnanců a studentů UTB, ovšem navštěvovat UMŠ mohou také děti, jejichž rodiče nemají příslušnost k univerzitě. Mateřská škola má aktuálně tři třídy, dvě pracují v heterogenním věkovém složení (od 2 do 5/6 let) a jednu věkově homogenní třídu předškoláků zaměřenou na přípravu dětí na vstup do základní školy (s kapacitou 13 předškoláků).

                                            

 

uplata_za_vzdelavani_2024.25.docx

Hrajeme si, povídáme, všichni se tu domlouváme

UMŠ Qočna realizuje od roku 2023 projekt s názvem "Hrajeme si, povídáme, všichni se tu domlouváme “. Projekt je financován Evropskou unií. Cílem projektu je usnadnit dětem vstup do UMŠ a vytvářet ty nejlepší vzdělávací podmínky pro všechny děti.

Bližší informace o projektu naleznete v dokumentech.

 

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
)
File::index.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/_index.php',
  4 => '/www/www/index.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 9

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT	menu.*,
			'' as dir,
			'' as color,
			'' as dir_name
	FROM menu

	WHERE id = '0'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM block
	WHERE menu_id = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__