Prožitkem za poznáním

Univerzitní mateřská škola Qočna

 Univerzitní mateřská škola Qočna (dále UMŠ) je mateřskou školou, jejíž zřizovatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Vznikla s podporou ESF a od roku 2011 působí jako soukromá firemní mateřská škola (od roku 2013 je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob).

Primárně je UMŠ určena pro děti zaměstnanců a studentů UTB, ovšem navštěvovat UMŠ mohou také děti, jejichž rodiče nemají příslušnost k univerzitě. Mateřská škola má aktuálně tři třídy, dvě pracují v heterogenním věkovém složení (od 2 do 5/6 let) a jednu věkově homogenní třídu předškoláků zaměřenou na přípravu dětí na vstup do základní školy (s kapacitou 13 předškoláků).

                                            

 

 

Hrajeme si, povídáme, všichni se tu domlouváme

UMŠ Qočna realizuje od roku 2023 projekt s názvem "Hrajeme si, povídáme, všichni se tu domlouváme “. Projekt je financován Evropskou unií. Cílem projektu je usnadnit dětem vstup do UMŠ a vytvářet ty nejlepší vzdělávací podmínky pro všechny děti.

Bližší informace o projektu naleznete v dokumentech.

 

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
)
File::index.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/_index.php',
  4 => '/www/www/index.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 9

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT	menu.*,
			'' as dir,
			'' as color,
			'' as dir_name
	FROM menu

	WHERE id = '0'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM block
	WHERE menu_id = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__