Koncepce rozvoje stáhnout
Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí stáhnout
Practical guide for parents stáhnout
Praktický průvodce pro rodiče 2023-2024 stáhnout
PROJEKT stáhnout
Stanovení úplaty na školní rok 2023/2024 stáhnout
Školní řád 2023-2024 stáhnout
Školní vzdělávací program 2023/2024 stáhnout
Žádost o individuální vzdělávání stáhnout
Žádost o přijetí 2023/2024 stáhnout

URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
 1 => 'o-skole',
)
File::dokumenty.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/www/www/_main.php',
 1 => '/www/www/o-skole/_main.php',
 2 => '/www/www/+head.php',
 3 => '/www/www/+header.php',
 4 => '/www/www/o-skole/_dokumenty.php',
 5 => '/www/www/o-skole/dokumenty.php',
 6 => '/www/www/o-skole/+menu.php',
 7 => '/www/www/+footer.php',
 8 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 12

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 1
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	SELECT *
	FROM menu_type
	WHERE id = 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.link as dir_link,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'dokumenty'
	LIMIT 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'dokumenty'
	LIMIT 1
	SELECT 	f.*,
			ft.name as file_type_name
	FROM file as f
	LEFT JOIN file_type as ft
	ON f.file_type = ft.id

	WHERE ft.name = 'dokumenty'
	AND public = 1

	ORDER BY name

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__