Univerzitní mateřská škola Qočna, školská právnická osoba

nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín

www.qocna.utb.cz, IČO: 01 889 893

               e-mail: qocna@utb.cz, tel: 576 03 6015    

 

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 UMŠ Qočna Zlín

Přijaté děti

                                           

1.

16/2020  

2.

1/2020

3.

7/2020

4.

8/2020

5.

9/2020

6.

15/2020

7.

13/2020

8.

6/2020

9.

4/2020

10.

19/2020

11.

10/2020

12.

                      2/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřijaté děti dle pořadí, v jakém by byly případně přijímány:

 

Poř. číslo

Registrační číslo

13.

                          14/2020

14.

                           20/2020

15.

11/2020

16.

17/2020

17.

5/2020

18.

                            12/2020

19.

3/2020

20.

18/2020

Výsledky přijímacího řízení byly zpravovány podle Kritérií pro přijímání dětí do UMŠ pro školní rok 2020/2021 – k nahlédnutí na stránkách školy.

 

 

 

 

 

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'pro-zajemce',
)
File::index.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/pro-zajemce/_index.php',
  4 => '/www/www/pro-zajemce/index.php',
  5 => '/www/www/pro-zajemce/+menu.php',
  6 => '/www/www/+footer.php',
  7 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2019-09-01'
		AND date <= '2020-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2019-09-01'
		AND date <= '2020-06-30'
	
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'pro-zajemce'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM block
	WHERE menu_id = 3
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__