Univerzitní mateřská škola Qočna

nám. T. G. Masaryka 3050
760 01, Zlín
sídlí v budově U12

+420 733 593 651,

www.qocna.utb.cz


Ředitelna UMŠ

+420 733 593 651, +420 576 036 015


Slunečná třída

+420 733 593 654


Dešťová třída

+420 576 036 013


Duhová třída

+420 576 036 014


ChůvyAsistent pedagogaProvozní týmRada ŠPOURL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'kontakty',
)
File::index.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/kontakty/_index.php',
  4 => '/www/www/kontakty/index.php',
  5 => '/www/www/kontakty/+menu.php',
  6 => '/www/www/+footer.php',
  7 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 21

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'kontakty'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM class_type	ORDER BY rank, id
	SELECT m.*,
		p.id as parent_id,
		p.email as email,
		p.phone as phone
	FROM member as m

	LEFT JOIN parent_member as pm
	ON pm.member = m.id

	LEFT JOIN parent as p
	ON pm.parent = p.id

	WHERE m.member_type = 1
	SELECT *
	FROM class_type
	WHERE kids = 1
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE kids = 1
		AND ( teacher_type LIKE '%3%' OR teacher_type LIKE '%4%' )
		AND member_type = 1
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id

	ORDER BY position
	SELECT *
	FROM class_type
	WHERE kids = 0
	SELECT *
	FROM class_type
	WHERE kids = 0
	SELECT 	m.*,
			ct.name as ct_name,
			ct.kids

	FROM member as m

	LEFT JOIN class_type as ct
	ON ct.id = m.class_type

	WHERE member_type = 1
	AND ( kids IS NULL
		OR kids = 0
	)
	SELECT *
	FROM class_type
	WHERE kids = 0
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*,
				ct.name as ct_name,
				ct.kids

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE member_type = 1

		ORDER BY surname, name
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id

	ORDER BY position
	SELECT *
	FROM class_type
	WHERE kids = 0
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*,
				ct.name as ct_name,
				ct.kids

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE member_type = 1

		ORDER BY surname, name
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id

	ORDER BY position
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*,
				ct.name as ct_name,
				ct.kids

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE member_type = 1

		ORDER BY surname, name
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id

	ORDER BY position
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*,
				ct.name as ct_name,
				ct.kids

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE member_type = 1

		ORDER BY surname, name
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id

	ORDER BY position
SELECT 	B.*,
		C.email as email,
		C.phone as phone
FROM (
	SELECT 	p.email as email,
			p.phone as phone,
			pm.member as member_id
	FROM parent as p
	LEFT JOIN parent_member as pm
	ON p.id = pm.parent
) as C

LEFT JOIN (
	SELECT 	A.*,
			t.name as position

	FROM(
		SELECT 	m.*,
				ct.name as ct_name,
				ct.kids

		FROM member as m

		LEFT JOIN class_type as ct
		ON ct.id = m.class_type

		WHERE member_type = 1

		ORDER BY surname, name
	) as A

	LEFT JOIN teacher_type as t
	ON A.teacher_type = t.id
) as B

on C.member_id = B.id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__