Masopustní karneval 07. 09. 2022

Den dětí 07. 09. 2022

Canisterapie 07. 09. 2022

Halloweenské tvoření s rodiči 07. 09. 2022

Vystoupení na Majálesu 07. 09. 2022

Vědci v MŠ (FHS UTB) 07. 09. 2022

Velikonoční dílničky 07. 09. 2022

Divadelní představení 07. 09. 2022

Čarodějnický rej 06. 09. 2022

Vánoční návstěva rektora UTB 06. 09. 2022

Krajská knihovna ve Zlíně 06. 09. 2022

Muzeum jihovýchodní Moravy 06. 09. 2022

Krajská galerie výtvarného umění 06. 09. 2022

Návštěvy Alzheimer centra 06. 09. 2022

Angličtina pro předškoláky 06. 09. 2022

Návstěva FaME UTB 23. 06. 2022

Pasování předškoláků 22. 06. 2022

Projekt "Se sokolem do života" 22. 06. 2022

Cvičení ve Sportcentru Maty 22. 06. 2022

Tříkrálová obchůzka 09. 06. 2022

URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
 1 => 'o-skole',
 2 => 'co-se-u-nas-deje',
)
File::index.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/www/www/_main.php',
 1 => '/www/www/o-skole/_main.php',
 2 => '/www/www/+head.php',
 3 => '/www/www/+header.php',
 4 => '/www/www/o-skole/co-se-u-nas-deje/_index.php',
 5 => '/www/www/o-skole/co-se-u-nas-deje/index.php',
 6 => '/www/www/o-skole/+menu.php',
 7 => '/www/www/+footer.php',
 8 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 11

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 1
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	SELECT *
	FROM menu_type
	WHERE id = 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.link as dir_link,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'co-se-u-nas-deje'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM co_se_deje
	ORDER BY date DESC

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__