Orientační logopedické vyšetření

Pondělí 05. 10. 2020

 Vážení rodiče,

v pondělí 5.10. ve 12:30-16:00 hod. proběhne v naší UMŠ orientační logopedické vyšetření pod vedením log. asistentky Bc. M. Gogelové (pod záštitou SPC Zlín – Mgr. M. Ševelové), a to jen u dětí, které dovršily 4,5 let a výše. Prosím rodiče o zajištění celodenní přítomnosti těchto dětí v UMŠ. Zároveň prosím o vyjádření Vašeho souhlasu podpisem do přiloženého seznamu dětí, který si vyžádáte osobně u Vašich třídních učitelek. Výsledky vyšetření si můžete slovně vyžádat u log. asistentky Gogelové ve třídě Duhové (nejdříve však 6.10. odpoledne). Po té budou vybrány děti k individuální a skupinové logopedické péči (opět seznam osobně u třídních učitelek) a budou Vám sděleny  další podrobné údaje.

                                                 

Na spolupráci se těší logop. asistentka Bc. Margareta Gogelová


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '188',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '188'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__