Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Středa 27. 03. 2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do UMŠ Qočna na školní rok 2024/2025

 

Podávání žádostí o přijetí dítěte probíhá ve dnech 7 5. 2024 a 9. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin v UMŠ Qočna

Ředitelka vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 4. 6. 2024, pořadí o přijetí/nepřijetí dítěte do UMŠ na daný školní rok se zveřejňuje na vstupních dveřích a webových stránkách, dle registračního čísla, které je žadatelům předáno v den zápisu. Při rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do UMŠ vycházíme z kritérii pro přijímání dětí UMŠ Qočna pro školní rok 2024/2025, které jsou veřejně přístupné.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách UMŠ nebo si osobně vyzvednout v UMŠ. K žádosti se sebou rodný list dítěte.

Žádost musí obsahovat i lékařské potvrzení!

Den otevřených dveří

9. 4. 2024 od 9:30 do 11:00 hodin, od 14:30 do 16:00 hodin

16. 4. 2024 od 9:30 do 11:00 hodin, od 14:30 do 16:00 hodin

Po dohodě je možné domluvit i jiný termín prohlídky UMŠ.

Mgr. Hana Forstová, ředitelka školy , qocna@utb.cz, tel.733593651

Dlouhodobým a obecným vzdělávacím cílem je

 • vést děti přirozeným respektujícím způsobem k úctě k sobě samému i svému okolí, budování jejich zdravého sebevědomí (nebojí se vyjádřit svůj názor),
 • vést děti k převzetí zodpovědnosti za své chování a jednání,
 • rozvíjet dítě ve všech oblastech skrze klíčové kompetence (viz RVP PV),
 • hledat, podpořit a rozvíjet přirozenou profilaci dítěte, poukázat na excelenci dítěte v určitých oblastech,
 • rozvíjet osobnost dítěte vzhledem k jeho specifikům,
 • připravit dítě na další vzdělávací cestu (motivovat a naladit dítě k celoživotnímu vzdělávání jako k jediné cestě vedoucí k úspěšnému pracovnímu životu).

URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
 1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '528',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/www/www/_main.php',
 1 => '/www/www/+head.php',
 2 => '/www/www/+header.php',
 3 => '/www/www/aktuality/_.php',
 4 => '/www/www/aktuality/.php',
 5 => '/www/www/+footer.php',
 6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '528'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__