Tábor - Turista - PŘIHLÁŠKY DO 30.6.2020!

Středa 17. 06. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k situaci jsme byli nuceni ZRUŠIT Výtvarný tábor a PONECHAT Turistický tábor.

 

Turistický tábor bude v období 10. 8 - 14. 8 . 2020.

 

Více informací naleznete v kategorii pro zájemce. 

 

Já, turista (10.8. – 14.8.2020)

Týden plný výletů a pěší turistiky po trasách v okolí Zlína.Dítě si zažije, jaké je to být cestovatelem a co všechno to obnáší. Hned ráno se vyráží na trasu plnou zajímavostí. Děti se mohou těšit například na pěší výlet na hrad či stezku zdraví. Nejčastějším dopravní prostředkem budou vlastní nohy (případně MHD či vlak). Tento tábor není určen pro děti, které mají potřebu odpoledního spánku nebo nezvládají delší trasy pěšky. Odpočinek bude pouze formou relaxace na dece v přírodě. Nezbytnou součástí bude batoh se svačinou, pitím a pláštěnkou a vhodné oblečení a obuv do přírody na pěší turistiku. V případě, že v daném týdnu bude abnormálně nepříznivé počasí, budou realizovány menší výlety po památkách Zlínska. Podmínkou přijetí na tábor je fyzická zdatnost a vytrvalost. Kapacita táboru cca 17 dětí.

Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2020. Kontaktní e-mail: qocnatabor@seznam.cz


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '156',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '156'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__