Zahájení individuální a skupinové logopedické péče ve školním roce 2020/21

Úterý 06. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě orientačního logopedického vyšetření pod vedením log. asistentky Bc. M. Gogelové (se záštitou Mgr. Marcely Ševelové ze SPC), byly vybrány děti k individuální - ILP a skupinové logopedické péči. Jména dětí Vám budou sdělena u vašich kmenových učitelek ve třídách. ILP i skupinová péče bude probíhat 1 x týdně bezplatně. ILP bude probíhat každé pondělí a skupinová logopedická péče bude probíhat každou středu.

Individuální logopedická péče bude zahájena v pondělí 12. 10. 2020 (v čase 12:30 - 15:30) – s log. asistentkou Bc. M. Gogelovou.

 Skupinová logopedická péče  bude zahájena ve středu 14. 10. 2020 (v čase 12:00 – 12:15 ) – s Mgr. H. Forstovou. Na každé cvičení si děti přinesou sešit A4 (nelinkovaný), do kterého budou zaznamenány postupy a úkoly pro vyvození hlásky a hlavně úkoly pro domácí práci.

         Efektivita logopedické péče spočívá především v každodenním krátkém domácím cvičení. Prosím proto o Vaši spolupráci a nutnost nosit sešit na každé sezení.

Děkuji a těším se na vzájemnou spolupráci.

logopedická asistentka Bc. Margareta Gogelová


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 7

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__