Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 UMŠ Qočna Zlín

Pondělí 20. 05. 2024

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 UMŠ Qočna Zlín

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

2/2024

2.

8/2024

3.

4/2024

4.

22/2024

5.

11/2024

6.

18/2024

7.

12/2024

8.

9/2024

9.

3/2024

10.

21/2024

Přijaté děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení byly zpravovány podle Kritérií pro přijímání dětí do UMŠ pro školní rok 2024/25, k nahlédnutí na stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. Nepřijatým dětem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o nepřijetí. které bude k vyzvednutí v ředitelně školy dne 23.5.2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky UMŠ Qočna, nám T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín.

 

Ve Zlíně 20.5.2024                            Mgr. Hana Forstová, ředitelka školy


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '542',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '542'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__