Ukončení individuální a skupinové logopedické péče ve škol. roce 2022/23

Sobota 24. 06. 2023

Milí rodiče,

v pondělí 26. 6. proběhne poslední individuální logopedická péče a ve středu 28. 6. poslední skupinová logopedická péče ve školním roce 2022/23.

Pokračování ILP začne v pondělí 4. 9. 2023/24 s 5 dětmi. Pokračování skupinové logopedické péče začne ve středu 6. 9. 2023/24 s 5 dětmi. Další děti budou do ILP a do skupinové logopedické péče vybrány až po orientačním logopedickém vyšetření, které se uskuteční 2. 10. 2023.

 

Děkujeme za celoroční vzájemnou spolupráci a přejeme příjemně prožité léto.

Logopedické asistentky: Bc. Margareta Gogelová a Mgr. Kateřina Krčmová


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '442',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '442'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__