Informace k přijímacímu řízeni - školní rok 2023/24

Čtvrtek 18. 05. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Univerzitní mateřská škola Qočna, nám. T. G. Masaryka 3050, Zlín 760 01, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění o přijetí/nepřijetí na školní rok 2023/2024.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto na základě žádosti zákonného zástupce dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, která byla podána ve dnech od 2. 5. 2023 do 4. 5. 2023. Pořadí dětí bylo stanoveno dle kritérií pro přijímání dětí pro školní rok 2023/2024.

 

Zveřejněním seznamu se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvedávat u ředitelky Univerzitní mateřské školy v daných termínech:

středa 31. 5. 2023 od 7 do 14 hodin

čtvrtek 1. 6. 2023 od 7 do 14 hodin

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou v pondělí 5.6.2023 odeslána doporučenou poštou na adresu zákonného zástupce.

 

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dní od zveřejnění seznamu.

 

Ředitelka UMŠ oznamuje dobu, kdy je možné nahlédnout do spisů:

dne 31.5.2023 od 8.00 do 12.00 hodin, 01. 06. 2023 od 8.00 – 14.00 hodin

 

Ve Zlíně, dne 18.5.2023


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '421',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '421'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__