Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Pondělí 20. 02. 2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do UMŠ Qočna na školní rok 2023/2024

 

 

-         Podávání žádostí o přijetí dítěte bude probíhat ve dnech 2. až 4. května 2023 od 08:00 do 15:30 hodin v UMŠ Qočna.

 

-         Pokud nevyhovuje zvolený termín zápisu, je možné si domluvit telefonicky s paní ředitelkou jiný termín (telefon 733 593 651).

 

-         Ředitelka vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 4. června 2023, pořadí o přijetí/nepřijetí dítěte do UMŠ na daný školní rok se zveřejňuje na úřední desce UMŠ a webových stránkách, dle registračního čísla, které je žadatelům předáno v den zápisu.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách UMŠ nebo si osobně vyzvednout v UMŠ.

Žádost musí obsahovat lékařské potvrzení a přesné vyplnění údajů.

 

Dny otevřených dveří středy 19. 4. a 26. 4.2023 dopoledne od 8:00 – 10:00 hod, odpoledne 14:00 do 16:00 hodin.

Nabízíme i možnost jiných termínů na základě telefonické domluvy s paní ředitelkou.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 20.2.2023                                                         Mgr. H. Forstová

                                                                            ředitelka školy


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '375',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '375'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__