Pokračování individuální logopedie ve školním roce 2020/21

Neděle 30. 08. 2020

Individuální logopedická péče – 2020/21

 Vážení rodiče,

 individuální logopedická péče proběhne v pondělí 14. 9. od 13:00 hod. do 15:00 hod. s dětmi, které docházely v minulém roce (5 dětí). Děti si přinesou sešit A4-nelinkovaný (pokračujeme ve starém sešitě) s log. asistentkou Bc. M. Gogelovou.

 Ostatní děti budou vybrány až po orientačním logopedickém vyšetření (se souhlasem rodičů), které proběhne v pondělí 5.10. (upřednostněny budou děti nejstarší a děti 5ti a 4,5leté).

Důležité informace, které se týkají orientač. logoped. vyšetření, Vám budou v brzké době sděleny.

Děkuji a těším se na vzájemnou spolupráci.

log. asistentka – Bc. Margareta Gogelová


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '172',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2020-09-01'
		AND date <= '2021-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '172'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__